BUNKERGIEK

De bunkergiek is een eigen ontwerp in samenwerking met de Firma van Wijk in Werkendam.
De lengte van de kraan is 35 meter, waarin twee gasolieslangen, een smeerolieslang en een drinkwaterslang opgenomen zijn. Uniek in de binnenvaart, waardoor het mogelijk is 2 tot 3 schepen gelijktijdig te bunkeren.

Hierdoor worden de wachttijden aanzienlijk verkort! Door het gebruik van de bunkergiek is het gesleep met slangen verleden tijd geworden. Tevens heeft de giek een hijscapaciteit van 600 kg, waardoor ook zware materialen van en aan boord gezet kunnen worden.